Motala S�ndaramat�rer �r en ideell f�rening f�r radiointresserade i alla �ldrar. V�r signal �r SK5SM d�r SM st�r f�r �Stockholm-Motala�.
Hem


2019-03-25   Styrelse  och revisor SK5SM
 
     
Ordförande SM5BVV Morgan Lorin
Sekreterare SM5ELV Kent Kärrlander
Kassör SA5BZT Kenneth Conradsson
Ledamot SM5FWW Leif Lindgren
Ledamot SM5COI Jonny Martinsson
     

- - - - - - -
   
Revisor SA7RST Roland Strid
Revisorsupplenat   Arne Blomberg
 
SK5SM Stadgar

Verksamhetsberättelse 2018
 


SK5SMs styrelse och revisor 2019. Från vänster:

SM5FWW Leif, SA5BZT Kenneth, SM5ELV Kent,
SA7RST Roland (revisor), SM5COI Jonny och SM5BVV Morgan.